EN | VN
Chủ đầu tư : Nguyễn Tuấn Nhật
Địa chỉ :   34/30 Thi Sách, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Diện Tích : 5 x 17 m