EN | VN
Chủ đầu tư : Phan Duy Trung
Địa chỉ : Lô 11 - Khu sinh thái Hòa Xuân - Tp. Đà Nẵng
Diện Tích : 5x23 m