EN | VN
Chủ đầu tư : Đặng Thị Thu Ba
Địa chỉ : Quảng Ngãi
Diện Tích : 5x20 m