EN | VN
Chủ đầu tư : Nguyễn Bích Ngọc
Địa chỉ : Tân Thành, P. Cẩm An, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Diện Tích : 18,5 x 20 m
Hướng : Đông Bắc