Dự án  /  Homestay, hotel  /  Khách sạn Việt Phát Huy

Khách sạn Việt Phát Huy

Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy
Khách sạn Việt Phát Huy

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Việt Phát Huy

Địa chỉ : Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Diện tích : 10x25m

Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn