EN | VN

Chủ đầu tư :  The Garden

Địa chỉ : Đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng

Diện tích : 9x60 m