EN | VN

Chủ đầu tư: Nguyễn Mạnh Thắng

Địa chỉ: Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

Diện tích: 6x18m