Dự án  /  Nhà phố  /  Phan Quý

Phan Quý

Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý
Phan Quý

Chủ đầu tư: Phan Quý

Địa Chỉ: Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Diện tích: 6x20

Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn