EN | VN

Chủ đầu tư: Phan Quý

Địa Chỉ: Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Diện tích: 6x20