EN | VN

Chủ đầu tư: Phạm Hồng Phượng

Địa Chỉ: 06 Bùi Viện, TP Đà Nẵng

Diện tích: 5 X 17.5 m