Dự án  /  Nhà phố  /  Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng
Phạm Hồng Phượng

Chủ đầu tư: Phạm Hồng Phượng

Địa Chỉ: 06 Bùi Viện, TP Đà Nẵng

Diện tích: 5 X 17.5 m

Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn