EN | VN

Chủ đầu tư : Nguyễn Mạnh Thắng

Địa chỉ : K260/15 Dương Đình Nghệ, TP Đà Nẵng

Diện tích : 6.3 x 18 m