Dự án  /  Thi Công  /  Nguyễn Mạnh Thắng

Nguyễn Mạnh Thắng

Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng

Chủ đầu tư : Nguyễn Mạnh Thắng

Địa chỉ : K260/15 Dương Đình Nghệ, TP Đà Nẵng

Diện tích : 6.3 x 18 m

Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn