EN | VN

Chủ đầu tư : Phương Tùng

Địa chỉ : Mỹ Khê 2, TP Đà Nẵng

Diện tích : 360m2