Dự án  /  Thi Công  /  Duy Phương

Duy Phương

Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương
Duy Phương

Chủ đầu tư : Phương Tùng

Địa chỉ : Mỹ Khê 2, TP Đà Nẵng

Diện tích : 360m2

Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn