EN | VN

Chủ đầu tư: Hoàng Gia Tuyên

Địa chỉ: Hòa Xuân, Tp Đà Nẵng

Diện tích: 100 m2

Hướng: Tây Bắc