Dự án  /  Nhà phố  /  Hoàng Gia Tuyên

Hoàng Gia Tuyên

Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên
Hoàng Gia Tuyên

Chủ đầu tư: Hoàng Gia Tuyên

Địa chỉ: Hòa Xuân, Tp Đà Nẵng

Diện tích: 100 m2

Hướng: Tây Bắc 

Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn