EN | VN

Chủ đầu tư: Phạm Đắc Quang

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Diện tích: 267 m2