Dự án  /  Thi Công  /  Phạm Đắc Quang

Phạm Đắc Quang

Phạm Đắc Quang
Phạm Đắc Quang
Phạm Đắc Quang
Phạm Đắc Quang
Phạm Đắc Quang
Phạm Đắc Quang
Phạm Đắc Quang

Chủ đầu tư: Phạm Đắc Quang

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Diện tích: 267 m2

Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn