EN | VN

Chủ đầu tư: Lê Thị Mộng Vân

Địa chỉ: Hà Đông 2, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Diện tích: 5 x 15.5 m