Dự án  /  Thi Công  /  Lê Thị Mộng Vân

Lê Thị Mộng Vân

Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân
Lê Thị Mộng Vân

Chủ đầu tư: Lê Thị Mộng Vân

Địa chỉ: Hà Đông 2, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Diện tích: 5 x 15.5 m

Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn