Dự án  /  Nhà phố  /  Phạm Hoài Thương

Phạm Hoài Thương

Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương
Phạm Hoài Thương

Chủ đầu tư: Phạm Hoài Thương

Địa chỉ: Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng

Diện tích: 5 x 20 m

Hướng: Tây Nam

Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn