EN | VN

Chủ đầu tư: Phạm Hoài Thương

Địa chỉ: Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng

Diện tích: 5 x 20 m

Hướng: Tây Nam