EN | VN

Chủ đầu tư: Huỳnh Thị Kim Trang

Địa chỉ: Khu Euro Village 2 Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng 

Diện tích: 13 x 20 m (Villa song lập)

Hướng: Đông Nam