Dự án  /  Biệt thự  /  Huỳnh Thị Kim Trang

Huỳnh Thị Kim Trang

Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang
Huỳnh Thị Kim Trang

Chủ đầu tư: Huỳnh Thị Kim Trang

Địa chỉ: Khu Euro Village 2 Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng 

Diện tích: 13 x 20 m (Villa song lập)

Hướng: Đông Nam

Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn