EN | VN

Chủ đầu tư: Hoàng Thị Hoa

Địa chỉ: Trần Bạch Đằng, Tp. Đà Nẵng

Hướng: Đông