EN | VN

Chủ đầu tư: JBK Coffee & Bakery

Địa chỉ: Da Nang City, Viet Nam

Diện tích: 6 x 33 m

Hướng: Đông