EN | VN

Chủ đầu tư : Trần Lịch

Địa chỉ : Hoàng Diệu, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng

Diện tích : 7.7 x 12.5m