EN | VN
Chủ đầu tư : Hoàng Bảo Bích Nga
Địa chỉ :  TP. Đông Hà, Quảng Trị