Dự án  /  Homestay, hotel  /  Chuông Vàng Apartment

Chuông Vàng Apartment

Chuông Vàng Apartment
Chủ đầu tư : Hoàng Bảo Bích Nga
Địa chỉ :  TP. Đông Hà, Quảng Trị
 
Chủ đầu tư : Hoàng Bảo Bích Nga
Địa chỉ :  TP. Đông Hà, Quảng Trị
 
Kavila design & construction co ., ltd - www.kavila.vn