EN | VN

Chủ đầu tư: Huỳnh Thanh Tám

Địa chỉ: P Hòa Xuân, tp Đà Nẵng

Diện tích: 12.8 x 25

Hướng: Bắc