EN | VN

Chủ đầu tư: Trương Thái Hiền

Địa chỉ: Đường 2/9, Tp. Đà Nẵng

Diện tích: 400 m2

Hướng: Tây