bỏ qua Nội dung chính

Hướng Tây / Diện tích đất 6000m2 /
Diện tích xây dựng 1500m2 / Diện tích khu giải trí 800m2 /
1 khối villa và 1 khu giải trí

Trở lại đầu trang
Tìm kiếm