skip to Main Content

Hướng Tây / Diện tích đất 15m x 25m / Diện tích xây dựng 1200m2 /
Showroom trưng bày – Phòng studio – Phòng làm việc

Back To Top
Search