bỏ qua Nội dung chính

NAOMI VILLA – DA NANG

Hướng Đông Bắc / Diện tích đất 12x25m / Diện tích xây dựng 450m2 / Khách bếp - 3 Phòng…

HILL VILLA – SAI GON

Thảo Điền / Sài Gòn / Hướng Tây / Diện tích đất 3ha / Diện tích xây dựng 500m2 /…

DUPLEX VILLA – SAI GON

Euro Village 2 / Đà Nẵng / Hướng Đông Nam / 26m x 20m / Diện tích xây dựng 1.200m2…

SIN VILLA – SAI GON

Thảo Điền / Sài Gòn / Hướng Tây / Diện tích đất 250m2 / Diện tích xây dựng 400m2 /…

PARTY VILLA – SAI GON

Party Villa: Hướng Đông / 600m2 on 1200m2 / Diện tích xây dựng 1000m2 / Khách bếp - 3 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

DUBAI VILLA

Dubai Villa: Hướng Tây Nam / 15m x 20m / 250m2 on 300m2 / Diện tích xây dựng 1.250m2 /…

JAPAN VILLA – DA NANG

Japan Villa: Hướng Tây Nam / 15m x 20m / 250m2 on 300m2 / Diện tích xây dựng 1.250m2 / Khách bếp - 6 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí
Trở lại đầu trang
Tìm kiếm