bỏ qua Nội dung chính

Villa hiện đại

JAPAN VILLA – DA NANG

Japan Villa: Hướng Tây Nam / 15m x 20m / 250m2 on 300m2 / Diện tích xây dựng 1.250m2 / Khách bếp - 6 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

DUBAI VILLA

Dubai Villa: Hướng Tây Nam / 15m x 20m / 250m2 on 300m2 / Diện tích xây dựng 1.250m2 / Khách bếp - 6 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

PARTY VILLA – SAI GON

Party Villa: Hướng Đông / 600m2 on 1200m2 / Diện tích xây dựng 1000m2 / Khách bếp - 3 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

POOL VILLA – EURO VILLAGE II

Pool Villa: Hướng Đông Nam / 15m x 25m / Diện tích xây dựng 700m2 / Khách bếp - 5 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

NAAVA VILLA – EURO VILLAGE I

Euro Village / Đà Nẵng / Hướng Tây / 250m2 on 500m2 / Diện tích xây dựng 1.250m2 / Khách bếp - 6 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

SUN VILLA – EURO VILLAGE I

Euro Village / Đà Nẵng / Hướng Tây / 250m2 on 500m2 / Diện tích xây dựng 1.250m2 / Khách bếp - 6 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

SIN VILLA – SAI GON

Thảo Điền / Sài Gòn / Hướng Tây / Diện tích đất 250m2 / Diện tích xây dựng 400m2 / Khách bếp - 3 Phòng ngủ

DUPLEX VILLA – SAI GON

Euro Village 2 / Đà Nẵng / Hướng Đông Nam / 26m x 20m / Diện tích xây dựng 1.200m2 / Khách bếp - 6 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

HILL VILLA – SAI GON

Thảo Điền / Sài Gòn / Hướng Tây / Diện tích đất 3ha / Diện tích xây dựng 500m2 / Khách bếp - 6 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

THAO DIEN VILLA – SAI GON

Hướng Tây / Diện tích đất 230m2 / Diện tích xây dựng 600m2 / Khách bếp - 6 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

Trở lại đầu trang
Tìm kiếm