bỏ qua Nội dung chính

Villa tân cổ điển

SPAIN VILLA – SAI GON

Hướng Tây / Diện tích đất 230m2 / Diện tích xây dựng 600m2 / Khách bếp - 6 Phòng ngủ - Bể bơi - Khu giải trí

LAOS VILLA – DA NANG

Hướng Tây / Diện tích đất 20m x30m / Diện tích xây dựng 300m2 / Diện tích sân vườn hồ bơi 300m2

JAPAN VILLA – DA NANG

Hướng Tây / Diện tích đất 300m x300m / Diện tích xây dựng 500m2 / Diện tích sân vườn hồ bơi 800m2

CLASSIC VILLA – DA NANG

Hướng Tây / Diện tích đất 25m x 30m / Diện tích xây dựng 450m2 / Diện tích sân vườn 300m2

SALAVAN 2 VILLA – LAOS

Hướng Tây / Diện tích đất 6000m2 / Diện tích xây dựng 1500m2 / Diện tích khu giải trí 800m2 / 1 khối villa và 1 khu giải trí

SALAVAN 1 VILLA

Hướng Tây / Diện tích đất 6000m2 / Diện tích xây dựng 1500m2 / Diện tích khu giải trí 800m2 / 1 khối villa và 1 khu giải trí

THAILAND VILLA – SAI GON

Hướng Tây / Diện tích đất 6000m2 / Diện tích xây dựng 1500m2 / Diện tích khu giải trí 800m2 / 1 khối villa và 1 khu giải trí

Trở lại đầu trang
Tìm kiếm